Kiedy są wybory samorządowe?

2018-09-05 16:05
Wybory
Autor: REPORTER/East News

Kiedy są wybory samorządowe? Takie pytanie pojawia się często, więc postanowiliśmy zabrać głos w tej sprawie i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Wybory samorządowe w Polsce to wybory członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin (również rad miast na prawach powiatu), rad powiatów, sejmików województw oraz (od 2002) jednoosobowych organów wykonawczych gmin – wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej rady ma, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3, każdy polski obywatel oraz obywatel państwa Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej rady.

Kiedy są wybory samorządowe?

Wybory samorządowe to wybory członków organów samorządu terytorialnego. Odbywają się co 4 lata (tyle czasu trwa kadencja organów). Następne wybory samorządowe będą w 2018 roku, 21 października.