Egzamin ósmoklasisty 2018/2019 - KIEDY jest język polski, matematyka, angielski?

2019-04-10 13:42
Egzamin
Autor: k_kapica_afk/East News Egzamin

Egzamin ósmoklaisty 2018/2019. Kiedy jest język polski, matematyka i angielski? Sprawdź, kiedy odbędą się pierwsze po reformie egzaminy ósmoklaisty.

Egzamin ósmoklasisty 2018/2019 - kiedy jest język polski, matematyka i angielski? Sprawdź daty pierwszych egzaminów ósmoklaisty po reformie edukacji. W jakich terminach uczniowie będą zdawać egzaminy ósmoklaisty z podstawowych przedmiotów? Zgodnie z zapowiedziami CKE egzamin ósmoklasisty na być sporo trudniejszy niż ten, który obecnie zdają uczniowie klas szóstych!

Egzamin ósmoklasisty 2018/2019 - kiedy jest?

Uczniowie, którzy jako pierwsi po reformie edukacji likwidującej gimnazja przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, mają przed sobą trudne zadanie. Pierwszym rocznikom zdjącym nowy rodzaj egzaminu jest zawsze nieco ciężej. Nie należy się jednak martwić na zapas, a odpowiednio przygotować do egzaminu! CKE opublikowało już przykładowe arkusze, które pokazują, jak mają wyglądać nowe testy na zakończeniu podstawówki. Dostępne są pod TYM adresem. Egzamin z języka polskiego ma trwać 120, matematyka 100, a język obcy - 90 minut.

Kiedy jest zakończenie roku szkolnego 2018?

Dokładne daty i harmonogram egzaminów ósmoklasisty ujawniła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzamin Ósmoklasisty przeprowadzony będzie od 15 kwietnia. Dokładne terminy poniżej:

  • Pierwsze terminy:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

  • Terminy dodatkowe:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

  • Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty

14 czerwca 2019 r.

  • Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń

14 czerwca 2019 r.

  • Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym

21 czerwca 2019 r.